woensdag 19 juni 2013

Nieuwsbrief juni 2013


                   Pacific, 08-06-2013                                  
       
       Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is Zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.  Hosea 6:3 
                                                                                        
                                                                 
Lieve mensen,

Een man komt naar voren tijdens de cursus, en er is blijdschap in zijn ogen: ik dacht dat God niet van me hield, maar nu weet ik dat ik een relatie met Hem mag hebben, omdat Hij van me houdt en op me wacht. Ik begreep het toen jullie het verhaal van de verloren zoon uitbeeldden. Ik was die zoon!
Of een andere man: eerder was ik bang. Ik dacht dat satan alles kon doen wat hij maar wilde. Nu weet ik dat God de baas over hem is, en dat hij niks kan doen waar God geen toestemming voor geeft. Nu hoef ik niet meer bang te zijn. 

Een moeder komt met haar kindje naar voren. Ze vertelt: ik was zo vol zonden maar nu weet ik: Jezus heeft me weer schoon gemaakt en ik mag worden als dit kindje, zo onschuldig. Ik mag opnieuw beginnen. 

Iemand anders daagt de medecursisten uit: “Als wij naar Gods beeld geschapen zijn, met handen, ogen en oren, waarom gebruiken we dat dan nog steeds voor dingen waar we satan mee dienen, en niet God die ons zo geschapen heeft?! Waarom gebruiken we dat nog steeds om Gods beeld in ons te vernietigen?! Bijvoorbeeld: God gaf ons handen. Zijn handen hebben de Hemel en de aarde en ons gemaakt. Waarom gebruiken wij onze handen dan niet om de aarde te bewerken, maar stelen we ermee? Waarom gebruiken we onze tong niet om God te prijzen, in plaats van over anderen te roddelen? 

En nog een andere stille man, die heel rustig naar voren komt, en met een zachte stem zegt: “Ik dank God voor de dood van Jezus aan het Kruis. Hij nam mijn plaats in en maakte voor mij een weg vrij naar de Hemel.” 

Jezus, de kern waar alles om draait! Wat een diep geluksgevoel geeft me dit, om te zien hoe deze man Jezus heeft ontmoet! En God bedankt voor het geschenk van zijn verlossing. Zo simpel, zo eenvoudig, zo diep, zo ondoorgrondelijk, een ontdekking met eeuwigheidswaarde. 

Hosea 6: 3 (zie bovenaan) zegt het zo mooi: wij willen ernaar jagen de Here te kennen. En Hij beantwoordt onze zoektocht: zo zeker als elke ochtend de dageraad komt, zo zeker zal Hij naar ons toe komen, zo zeker zal Zijn Koninkrijk gebouwd worden, zo zeker zal Hij wel doorwerken in de harten van de mensen, om Zijn opgang te maken in ons leven! Hij komt tot ons, als we dorst hebben en smachten naar verlossing van angst voor demonen, van pijn over gebroken relaties, van gebondenheid in zonden. Hij komt als de late regen na een droge tijd. Hij doordrenkt ons hart opnieuw met Zijn liefde en stromen van Levend water van Zijn Geest. Wat een God!! 

We mogen een rijke zegen zien op onze eerste Mini SALT cursus die we van 2 tot 13 mei gehouden hebben onder de mensen van de Menya stam.  Vorig jaar, van oktober tot december, heb ik samen met mijn huisgenootje en co-werker Carol deze cursus ontworpen. Het is een verkorte versie van de oorspronkelijke SALT cursus.
De reden van deze mini cursus is dat we vaak zien dat, nadat de Bijbel helemaal vertaald is en uitgedeeld, de mensen vaak nog moeten beginnen met het leren lezen van hun eigen taal. Dat valt vaak niet mee, en mensen raken ontmoedigd, waardoor de vertaalde Bijbel niet gebruikt wordt. 
Met deze mini cursus willen we alvast een start maken met het lezen van die stukken van de Bijbel die al in hun eigen taal vertaald zijn. Met als gebed en hoop, dat het zo diep bij hen binnenkomt, dat ze niks anders meer willen dan de Bijbel lezen in hun hartstaal. En dat ze veel beter begrijpen waar het evangelie om draait. 

Het SALT team tijdens de Menya cursus                                       

Tijdens de cursus moedigen we de mensen aan om hardop deze teksten te lezen en mee te lezen. Dat is 1 van de 2 doelen die we hebben tijdens de mini SALT curus. Het 2e doel is de om de dominees te trainen in Gods Woord. De meesten hebben nooit een cursus of scholing gehad, maar geven hun beste ideeën over hoe te leven en te geloven aan de hand van een paar Bijbelteksten.  
Daarom hebben we nu deze mini SALT cursus ontworpen. De originele SALT cursus was onze leidraad, maar sommige lessen hebben we eruit gelaten, sommige ingekort, en sommige samengevoegd. We hebben er een nieuwe les ingevoegd, en sommige lessen aangevuld. 
Voor we naar Menya gingen om voor het eerst deze ‘zelfontworpen’ cursus te geven schreef ik in mijn dagboek: 
“Opnieuw besef ik dat dit zo NIET mijn werk is, maar dat ik alleen maar een instrument ben in de hand van U, de Eigenaar van deze hele SALT bediening. Ik ben alleen maar uitvoerder. U, God, bent Degene die het allemaal uitwerkt en verzint. Ik laat het dus ook maar weer in Uw hand hoe dit allemaal gaat lopen. Want dan alleen kan ik ontspannen.”

En God is trouw. Als we ernaar jagen Hem te kennen, en Hem te volgen, zal Hij tot ons komen. Zo zeker als de dageraad! 

Mijn adres is: 
Marjan Sikkema
PO box  1-98 
EHP 444 Ukarumpa
Papua New Guinea
Mijn rekeningnummer is 1204.86.784 ten name van Wycliffe Comite Sikkema
(Giften zijn aftrekbaar van de belasting). 
E-mailadres: m.sikkema@sil.org.pg http://marjansikkema.blogspot.com
Kantooradres Wycliffe Nederland
Wycliffe Bijbelvertalers Nederland
Postbus 150,  3970 AD Driebergen, 
Tel:0343-517444;  info@wycliffe.nl   

Hartelijke groet,     Marjan Sikkema

Geen opmerkingen:

Een reactie posten