dinsdag 1 november 2016

Nieuwsbrief oktober

                                    Ukarumpa, 21-10-2016


“Ik ben God, er is geen ander, Ik ben God, niemand is aan Mij gelijk. Die in het begin al het einde aankondigde, en lang tevoren wat nog gebeuren moest.  Die zegt: “Wat Ik besluit wordt van kracht, en alles wat Ik wil, breng Ik ten uitvoer.” …. Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren. Zoals Ik het bepaald heb, zo zal het gaan.”    Jesaja 46:9-11.

Wat een prachtige tekst. Wat een heerlijke zekerheid. Wat God van plan is, gebeurt. Een plan van redding, een plan van het allerbeste. Voor Zijn glorie en voor ons welzijn. Er is niets wat Gods plannen kan bedreigen, en daarom is er niets dat ons leven kan bedreigen! Ons leven ligt in Christus verborgen in God. Col. 3:3.  
Deze tekst geeft Luke en mij altijd weer nieuwe kracht. Gods plan voor ons huwelijk staat vast, Zijn plan voor de SALT ministry staat vast, Zijn plan van hoe cursussen gaan lopen staat vast. Hij, de God van perfecte zorg, zal Zijn doelen uitwerken. Zoals Hij het heeft bepaald, zo zal het gaan. Alles wat deze God van pure liefde wil, brengt Hij ten uitvoer. Wauw!

Deze tekst heeft Luke en mij rust gegeven in het voorbereiden van de afgelopen cursus. We hadden 10 mensen nodig, want we wilden 2 cursussen tegelijkertijd gaan draaien, plus nog een derde cursus er achteraan. Allemaal in hetzelfde gebied, om vliegkosten te besparen. 
Een maand voor de cursus hadden 10 SALT teamleden zich opgegeven. Maar toen…. 
~ Twee weken voor de cursus belde een van hen me op: ik kan niet mee, want ik heb net een baan gekregen. Zou je nog wel met mijn baas willen mailen of ik alsnog mee kan? Helaas, dat ging niet door. 
~ Op hetzelfde moment een ander: ik blijf liever thuis, want na maanden hebben ze nu besloten dat ze mijn bruidsschat gaan betalen in oktober, en dat zou precies op hetzelfde moment zijn dat we weg zijn. 
~ Een dag later de derde: ik kan niet mee, want er zijn gevechten uitgebroken in mijn stam, en ik moet mijn familie in veiligheid brengen. (Hij had 2 weken geleden net een dochtertje gekregen.)
~ Een dag later de vierde: ik kan niet mee, want het lijkt erop dat mijn vrouw gaat bevallen rond de tijd dat we weg zijn. En ik wil haar liever niet alleen laten. Ik weet namelijk niet of onze moeders komen om te helpen. (Hij heeft inderdaad een schitterend dochtertje gekregen, die ze, heel speciaal, Marianna hebben genoemd!)
~ Een paar dagen later de volgende: ik kan wel mee, maar alleen de helft van de tijd. Ik moet mijn nieuwe schoondochter naar haar man brengen. Ze heeft hem nog niet ontmoet. We hadden de trouwdag 2 weken geleden, maar daar kon mijn zoon niet bij zijn, omdat hij te ver weg woont en de vliegkosten te hoog waren. Dus nu hebben we het feest gehad, en moet ik haar naar haar man vliegen. Kun je me helpen met geld voor een ticket en een boot regelen dat ik halverwege de cursus terug kan? 
~ Opnieuw, een dag later, de volgende: ik kan niet mee, mijn dochter is voor het eerst ongesteld geworden, en nu moet ik kool gaan verbouwen om te verkopen, zodat ik geld kan verdienen om een feest te geven om haar eerste ongesteldheid te vieren. 

Hoe moet dit gaan? Heer, wat wilt U dat we doen zullen? Cursussen annuleren? Alles, of eentje, of twee? Maar hoe moet het dan met de mensen in de dorpen die alle voorbereidingen al hebben getroffen?  

We gaan op zoek naar nieuwe teamleden. We vinden 2 die op stel en sprong meekunnen. Maar dan blijkt dat de vrouw van een van de 2 ook hoogzwanger is, en over 2 weken is uitgerekend. Wat nu? Hij overlegt met zijn vrouw en ze komen tot het besluit: de moeders zijn al over de vloer en er is voor de man toch niets te doen in die weken rond de geboorte. Hij mag er niet bij zijn, dus hij kan net zo goed mee op de cursus, en dan het kindje bewonderen als hij terug komt. (En zo ging het ook, hij kreeg na 1 week een prachtig dochtertje, en heeft het voor het eerst gezien toen het 2 weken oud was.) 

Een week voor vertrek belt de piloot van het vliegtuig op: “Kunnen jullie ook 3 dagen eerder uitvliegen? We hebben een dubbele boeking op de dag dat jullie gepland staan.” 
Gelukkig, iedereen kan 3 dagen eerder! 
We hebben nu een team van 8. Op dinsdagochtend wordt het team opgepikt door de piloot. Ze vliegen uit naar het dorp. Maar…. wolken belemmeren de piloot het zicht, en hij kan niet landen. Dus een paar uur later staat het hele team weer op de stoep. “We gaan het morgen weer proberen,” zegt de piloot. 
De volgende ochtend worden we gebeld. “We kunnen jullie helaas niet uitvliegen. Er is een spoedgeval. Iemand is onwel geworden, en die moeten we zo spoedig mogelijk naar Australië vliegen. We kunnen het vrijdag proberen, want morgen vliegen we helemaal niet, omdat we een trainingsdag hebben.” 
Vrijdag. We worden opnieuw gebeld. “Helaas, we kunnen jullie niet uitvliegen, want het vliegtuig heeft dan teveel gewicht. We kunnen maximaal 750 kilo vliegen, en het totaal zou over 800 kilo komen, dus dat lukt niet. En volgende week zit het hele vliegschema al vol.”

Wat nu??!!! Heer, wat wilt U dat we doen? 
De mensen van het dorp bellen: “Wanneer komen jullie? We hebben een heel welkom-ritueel ingestudeerd. We hebben nu al 2 nachten op de landingsbaan geslapen. De bloemen beginnen te verwelken en de trommels worden nat van de regen. Enig idee wanneer jullie komen?” 

Gelukkig is de piloot zo vriendelijk om zijn vrije zaterdag op te offeren. Eindelijk, na 4 dagen bivakkeren bij Luke en mij in huis (terwijl de enige winkel op het centrum precies deze week dicht was en Luke en ik 3 keer een uur heen en een uur terug moesten lopen naar de winkel om voldoende eten te hebben voor 10 man) vliegt het team uit, en kunnen ze landen in het dorp. 

Meer dan 700 mensen horen het evangelie in de 5 weken dat het team de 3 cursussen draait.  

Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte... 
“Ik ben God, er is geen ander, Ik ben God, niemand is aan Mij gelijk. Die in het begin al het einde aankondigde, en lang tevoren wat nog gebeuren moest.  Die zegt: “Wat Ik besluit wordt van kracht, en alles wat Ik   wil, breng Ik ten uitvoer.” …. Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren. Zoals Ik het bepaald heb, zo zal het gaan.”   Wat een heerlijkheid, zo’n zekerheid. 
... zoeter dan honing voor mijn mond. Ps 119:103 

En in zulke situaties herinneren we elkaar aan een spreuk, een soort variatie op de Bergrede en die hier in PNG zo toepasselijk is:  
      “Zalig de flexibelen, want zij zullen niet gebroken worden.”Mijn adres is: Luke en Marjan Aubrey
PO box 1-98
EHP 444 Ukarumpa Papua New Guinea 
E-mailadres: l-m.aubrey@sil.org.pg
Mijn rekeningnummer is: NL 85 RABO 0120 486 784 ten name van Wycliffe Comite Sikkema. (Giften zijn aftrekbaar van de belasting). 
http://marjansikkema.blogspot.com

Harte~groet, Luke en Marjan Aubrey


Nieuwsbrief Augustus

                       Ukarumpa,  7-8-2016 
Want levend en krachtig is het Woord van God…” 
Hebreeën 4:12a

Lieve lezers,

Deze tekst (zie hierboven) is ZO waar! In deze nieuwsbrief wil ik een paar verhalen met jullie delen hoe we in de afgelopen 3 maanden hebben mogen zien dat Gods Woord levend en krachtig is! 

Jezus (het levende Woord van God) zegt in Lukas 10:19: “Bedenk wel, Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden.”  
Ons SALT teamlid Samson is in de afgelopen 2 maanden tot 2 keer toe gebeten door een zeer giftige slang in PNG, de doodsadder. Tot 2 keer toe heeft God op wonderlijke wijze hem bewaard voor gevolgen van de aanvallen. Samson wordt door God krachtig gebruikt om zijn stam aan te moedigen om Gods woord te lezen en in praktijk te brengen. Hij is een zeer geliefd teamlid, en is door God gezegend met zeer veel inzicht en wijsheid en een nederig hart. Satan is niet blij met hem en probeert hem uit de weg te ruimen. Maar levend en krachtig is het Woord van God


De Heer (Gods Woord) zegt in Jesaja 43:2
Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Luke en ik zijn in juli voor 4 weken naar een dorp in de jungle geweest om een huis te bouwen voor een zendeling collega. Om daar te komen moesten we door 37(!) rivieren heen, tijdens een 8 uur durende rit in een landrover!  We zijn veilig aangekomen, en ook weer veilig terug gekomen.  Want levend en krachtig is het Woord van God  Gods Woord zegt in Efeziërs 2:20: “…met Christus Zelf als hoeksteen. Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan Hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door Zijn Geest.
Hoe belangrijk was het om tijdens het opbouwen van het nieuwe huis de hoekpaal perfect geplaatst te krijgen. Wat ik  tijdens het bouwen geleerd heb is dat vanaf dat punt alle andere punten afgemeten werden. Staat de hoekpaal scheef, dan eindigt het huis scheef en instabiel. Wat heerlijk om Jezus als hoeksteen te hebben! Hij is perfect, Hij biedt ons een stabiel en stevig geloofshuis waar God Zelf in kan wonen! Laten we ons hele leven afmeten aan Hem! Want levend en krachtig is het Woord van God! 
1 Kor. 3: 10, “Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt- Jezus Christus Zelf.
Gods  Woord zegt in Kolossenzen 3:3: “U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.”  En dat geeft Luke en mij de rust om deze mensen weer los te laten, nadat we hen hebben mogen uitleggen dat Jezus gekomen is om het werk van Satan teniet te doen, en dat ze veilig zijn verborgen met Christus in God. (1 Joh.3:8)


Mijn adres is: Marjan Aubrey
PO box 1-98
EHP 444 Ukarumpa Papua New Guinea 
E-mailadres: l-m.aubrey@sil.org.pg
Mijn rekeningnummer is: NL 85 RABO 0120 486 784 ten name van Wycliffe Comite Sikkema. (Giften zijn aftrekbaar van de belasting). 
http://marjansikkema.blogspot.com

Harte~groet, Luke en Marjan Aubrey


maandag 21 maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016

Ukarumpa,  11-3-2016 

“Veel wonderen hebt U verricht, veel goeds voor ons besloten, Heer, mijn God. Niemand is te vergelijken met U! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen. ”  Psalm 40:6 

Lieve lezers,

Ik zit op dit moment op onze (ja, nu is het onze) bank in ons huis in Ukarumpa en neem een moment om terug te kijken op de afgelopen maanden. Wat is er veel gebeurd. Waar begin ik met schrijven?  Psalm 40 vat het prachtig samen. “Veel wonderen heeft God verricht, het is teveel om op te sommen.”

Verwondering. 
Luke en ik zien vol verwondering en diepe dankbaarheid terug op hoe God elk detail van onze/Zijn plannen heeft uitgewerkt voor ons. Hij werkte elk detail van onze verloving uit, waar ik in mijn vorige nieuwsbrief over heb geschreven.  Op dezelfde wonderlijke manier heeft Hij elk detail uitgewerkt van ons feest in PNG, onze echte trouwdag in Nederland, en daarna nog een feest in USA. En Hij heeft ons na 3 volle maanden, waarin we elkaars familie hebben mogen ontmoeten, weer veilig teruggebracht naar PNG. We zijn nu een beetje aan het settelen.  Vanaf morgen gaan we ons werk weer oppakken. 

Huwelijk en heiligmaking.
Wat is het getrouwde leven mooi! Wat een Hemels geschenk en uitvinding. Het voelt voor mij alsof God mij heeft uitgekozen om een soort van doorgeefluik van Christus’ liefde te mogen zijn voor Luke. (Joh 17:23,26). Ik mag aan hem laten zien hoeveel Christus van hem houdt door hem lief te hebben en te dienen en bij te staan. En ondertussen, als ik dat doe, dan werkt God ook in mij, om mij meer op Christus te doen lijken. Hij traint me om meer en meer aan mezelf te sterven, en meer en meer van Hem te verwachten en me met Zijn liefde te laten vollopen, zodat ik dat weer door kan geven aan Luke. En op die manier werkt God op zo’n manier in mij, dat ik meer en meer op Christus zal gaan lijken
Wow, dus bovenop het krijgen van het cadeau van een echtgenoot, krijg je een prachtige kans en uitdaging om elke dag meer op Christus te gaan lijken, (2 Kor 3:18) en om een diep proces van heiligmaking door te gaan om Hem meer en meer te reflecteren, totdat we voor Christus komen te staan.  (1 Thes. 5:23,24)
Daarnaast merk ik dat mijn nieuwe levenssituatie me helpt om op diepere lagen God’s Woord te begrijpen, vooral als het gaat over Christus en Zijn Bruid. De vergeving die Hij laat zien naar ons toe, en de standvastige liefde van Zijn kant daagt mij uit om op die manier ook van Luke te houden. En in Zijn kracht kan ik dat ook doen. Wow!  En op diezelfde manier zal Luke ook door een heiligmakings-proces heen gaan, om meer op Christus te gaan lijken en Hem te gaan reflecteren. Wat een geschenk en zegen! Wat een prachtige manier om samen dichter naar God toe te groeien en om Hem de glorie en eer van ons huwelijk te geven! 
Verrassing!
Toen we met het MAF vliegtuigje landden in Ukarumpa wachtte ons een verrassing! We werden verwelkomd met trommels en opgetooide mannen van Baruga! Dezelfde mannen die bijna 7 maanden geleden het laken vasthielden met de vraag: ‘Marjan, wil je met me trouwen’ verwelkomden ons nu met tromgeroffel en een shower van bloemen. Het voelde of de cirkel compleet was. Een prachtige verrassing! Het mooiste was de ontmoeting met 1 van deze mannen:  Tijdens onze cursus in Baruga afgelopen augustus vertelde deze man dat hij op het punt stond om iemand te vermoorden door zwarte magie. Tijdens de cursus is hij door God aangeraakt, waardoor hij zijn leven aan God heeft gegeven. Nu is hij in Ukarumpa om mee te helpen met de vertaling van de Bijbel in zijn taal! De glans en de diepe vrede op zijn gezicht spraken ‘Boek’delen. Dank U God! 

Nieuw email adres! 
Luke en ik hebben vanaf nu een gezamenlijk email adres: 
Zouden jullie vanaf nu de mails hierheen willen sturen? Voor de rest blijven al mijn gegevens hetzelfde. Ik heb van verschillende mensen de vraag gekregen of er financieel nu ook veel verandert. Dat is niet het geval. Met Wycliffe is vastgesteld dat er nu per maand 1500 euro voor mij binnengebracht moet worden, in plaats van 1200 euro, omdat de dollar gestegen is in waarde. Luke zal zijn sponsorgeld vanuit Amerika blijven ontvangen. We danken God voor al jullie liefde en steun in gebed en op financieel gebied! Moge God jullie rijkelijk zegenen! 


Mijn adres is: Marjan Aubrey
PO box 1-98
EHP 444 Ukarumpa Papua New Guinea 
E-mailadres: l-m.aubrey@sil.org.pg
Mijn rekeningnummer is: NL 85 RABO 0120 486 784 ten name van Wycliffe Comite Sikkema. (Giften zijn aftrekbaar van de belasting). 
http://marjansikkema.blogspot.com

Harte~groet, Luke en Marjan Aubrey
donderdag 7 januari 2016

dinsdag 22 september 2015

Nieuwsbrief voor de kinderen

Dag lieve kinderen in Nederland!

Dat is lang geleden, dat jullie iets hebben gehoord uit Papua Nieuw Guinea! 
En jullie hebben vakantie gehad natuurlijk. Zijn jullie nog ergens heen geweest op vakantie, of lekker thuis gebleven? 

En hebben jullie weer zin om naar school te gaan om nieuwe dingen te leren? 

Tijdens jullie vakantie hebben de mensen in Papua Nieuw Guinea heel veel nieuwe dingen geleerd. Vooral over de Bijbel. En ik heb heel veel geleerd van hoe de mensen in Papua Nieuw Guinea denken en wat ze geloven. 

Daar ga ik wat over vertellen in deze brief. En ik ga jullie een paar hele moeilijke vragen stellen. Of misschien vind je je ze wel heel erg makkelijk en weet je dat wel. 

Ik ga je deze vraag stellen: Als je sterft, waar ga je dan heen? 
Vraag dat maar eens aan juf. Ik denk dat juf dan zegt: Als je gelooft, dan ga je naar de Here Jezus. Dat staat er in de Bijbel. Bijvoorbeeld als de moordenaar aan het kruis tegen Jezus zegt: “Denk aan mij als U in Uw Koninkrijk komt.” En dan zegt Jezus: “Heden zal je met Mij in het paradijs zijn.” 

Misschien heb je een ongelovig vriendje of vriendinnetje. Als je deze vraag aan hen stelt, dan zeggen ze misschien: dan word ik een sterretje in de lucht. Heb je dat wel eens gehoord? 

Weet je wat heel veel mensen in Papua Nieuw Guinea denken? Dat  als je sterft, dat je dan als een onzichtbaar persoon terugkomt en je nog steeds bij je familie woont. Je bent dan nog steeds op deze aarde, alleen dan onzichtbaar. 

En dan worden je papa en mama en je broers en zussen heel bang voor je. Want dan zijn ze bang dat je boos op hen bent, en dat je ze dan ziek gaat maken. Soms denken ze, als ze een vogel horen fluiten, dat je in de vogel bent gaan zitten.  En als de vogel dan zingt, dan denken de mensen dat jij tegen hen praat. 
En dan moeten ze heel goed hun best doen dat jij, als de onzichtbare persoon in de vogel, niet boos op hen wordt, want dan maak je hen misschien wel ziek. Ze gaan dan alles versieren en allemaal lekkere dingen op een speciaal plekje leggen voor je, zodat je daar blij van wordt, en je hen niet ziek gaat maken, maar juist gaat helpen.  

En soms zijn ze zo bang dat jij ze ziek zal maken, dat ze zich gaan wassen met gember. Want dan denken ze dat je ze niet meer ruiken kunt, en dat je ze vergeet. En dan hoeven ze even niet bang te zijn dat je ze ziek gaat maken. 

Soms knippen ze je haar af, als je doodgaat. Of je nagels. 
En als ze dan in hun groentetuin gaan werken, dan vragen ze aan jou als onzichtbaar persoon of je goed op hun tuin wil passen, en ervoor wilt zorgen dat de aardappelen en de groenten goed gaan groeien. En soms stoppen ze dan een stukje van je haar onder de aardappels, zodat de kracht van jou, die nog in je haar zit, ervoor kan zorgen dat de aardappelen goed groeien en de aardappelen niet door wormen worden opgegeten. 

Of als je papa of mama of broer of zus ziek is, dan gaan ze op trommels slaan, en dan vragen ze aan jou, of jij wilt komen als onzichtbare persoon, en dan moet je hen vertellen welke andere onzichtbare persoon je papa of mama of broer of zus heeft ziek gemaakt. 
(Zie foto 1 en 2: alles mooi versierd en lekker eten op een speciaal plekje, zodat de onzichtbare persoon hen gaat helpen om de zieke beter te maken, of om hen te helpen dat de aardappelen goed gaan groeien.)

Dat geloven de mensen in Papua Nieuw Guinea over de mensen die doodgegaan zijn. 

Toen de mensen dit allemaal aan mij gingen vertellen, voelde ik me wel een beetje verdrietig. Want ze zijn eigenlijk ALTIJD bang voor alle onzichtbare personen, waarvan ze denken dat die nog steeds in hun huis zijn, maar die eigenlijk gewoon gestorven zijn en bij de Here Jezus zijn. 

We gingen toen de Bijbel lezen. Want wat in de Bijbel staat is AlTIJD waar he! 
 De Bijbel zegt in Prediker 9:5-6: de doden weten niets. “Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder de zon.”  
Dat is misschien een beetje moeilijk, maar het vertelt ons dat als je sterft, je niet meer hier op deze aarde bent als een onzichtbaar persoon. 

Toen de mensen dat gingen lezen, waren ze HEEL ERG verbaasd. Ze konden het bijna niet geloven. Ze waren helemaal in de war: was het dan  niet waar dat de mensen die doodgegaan zijn als onzichtbare personen nog steeds bij jou in huis wonen? En is het dan echt waar wat de Bijbel zegt? 
Zie foto 3, 4, en 5. Ik ga de Bijbel uitleggen, en dan gaan ze zelf de Bijbel lezen om te zien of dat echt in de Bijbel staat. We gingen daar wel 5 dagen over praten. En toen ging de Heilige Geest zelf hen vertellen dat de Bijbel echt waar is, en dat deze dode mensen niet meer bij hen wonen. En toen zeiden de mensen: Wij willen geloven wat er in de Bijbel staat. 
Kijk maar op foto 6 en 7. De mensen in Papua Nieuw Guinea wisten dit niet over de onzichtbare mensen. Niet omdat ze dom zijn, maar omdat ze niet wisten wat er precies in de Bijbel staat. Ook de kinderen hebben nog nooit de Bijbel gelezen. Zelfs niet als je al 15 of 18 jaar bent. Daarom ging ik hen ook helpen om bijvoorbeeld psalm 23 op te zoeken in de Bijbel. Kijk maar op foto 8. 


En nu ging ik uitleggen dat we dus niet bang hoeven te zijn. Omdat deze onzichtbare personen niet bestaan. En ook omdat we altijd in de hand van de Here Jezus zijn, en in de hand van God. En dat God altijd op ons zal passen, en ons zal beschermen. Dat ze niet hoeven te denken dat die onzichtbare personen hen kunnen ziek maken. 
En dan lezen we in de Bijbel, in Johannes 10:27-29.
“Mijn schapen luisteren naar Mijn stem. Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit Mijn hand roven. Wat Mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van Mijn Vader roven. “

Dat is veilig! 

En weet je wat ik dan altijd doe? Dan doe ik iets wat mijn mama mij heeft geleerd. Dan zeg ik tegen de mensen: Steek je hand eens op? Oke, nu doe je je duim naar binnen. Die duim dat ben jij zelf. En nu vouw je je andere 4 vingers stevig over je duim. Dat is de hand van de Here Jezus, die jou vasthoudt. En nu doe je je andere hand over je ene vuist. Dat is als de hand van de Here God, die je nog steviger vasthoudt. Dat voelt veilig! Kijk eens naar de duim? Die zit veilig binnen in. Dat ben jij, in de hand van de Here Jezus en van de Here God. 

Als de mensen dat doen, zijn ze altijd heel erg blij. 
Doe jij dat ook maar eens, en zeg maar tegen de Here Jezus: Zo veilig ben ik in Uw hand. Ik hoef NOOIT bang te zijn!Foto 9, 10 en 11 zijn foto’s van de plek waar ik de mensen ging leren over de Bijbel. En zie je de blanke man op de laatste foto, waar we een dikke vis vasthouden? Daar ga ik mee trouwen! Dat is mooi! Maar daar ga ik de volgende keer meer van vertellen! 

Nou, dat was een lang verhaal. Vond je het een beetje moeilijk, of kon je het wel begrijpen? 
Blijf maar bidden voor alle mensen in Papua Nieuw Guinea, dat de Here Jezus hen zal vertellen dat ze niet bang hoeven te zijn voor onzichtbare mensen, omdat die niet bestaan en dat ze altijd weten dat de Here Jezus heel goed op hen past en in Zijn hand houdt. 


Heel veel liefs,

Marjan  Sikkema

donderdag 19 februari 2015

Nieuwsbrief Februari

  Ukarumpa, 29-1-2015


“Zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol kennis van de grootheid van de HEER zijn.”     Habakuk 2:14


Dag allemaal!
 
Wat een schitterende belofte, deze tekst in Habakuk. Er komt een tijd dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de grootheid van Jezus! En om daaraan te mogen meehelpen, is een groot wonder! Ik hoop en bid dat deze belofte weer een stukje meer in vervulling zal gaan door ons leven en werk in 2015! We mogen, ieder op onze eigen plek, mensen vertellen van Gods grootheid, tot deze belofte in vervulling gaat! 

Wat waren de hoogtepunten van de afgelopen maanden? Allereerst de fantastische tijd met mijn bezoek uit Nederland: Bertus en Ellie Veldman uit Aduard! Wat was het super om zoveel met hen te kunnen delen van mijn leven hier! En wat was het goed om samen uit de Grunniger Biebel te kunnen lezen!  


Het weerzien van Carol, die nu 13 uur rijden verderop in de Jungle woont. Wat was het heerlijk om weer samen te kletsen, te lachen, te huilen, diepe dingen door te praten, en weer opgeladen huiswaarts te keren na 2 weken. 
En daarnaast weer heel veel trainingen geven, om mensen te laten weten van de grootheid van Jezus!

We mochten 6 maanden lang elke donderdagochtend een uur les geven aan het personeel van de winkel op het centrum hier. Als geschenk en herinnering had ik Joh. 15:4-5 gebrand op een bord. “Blijf in Mij, en Ik in u, en u zult vruchten dragen.” 
Ons nieuwe SALT team lid Shadrach! “De velden zijn wit om te oogsten, maar er zijn maar weinig werkers. Bid de Vader dat Hij nieuwe werkers zal zenden.” Matt 9:37-38. Dank God dat Hij Shadrach heeft gestuurd! 
7 dominees van de Tay stam verder trainen in hoe leiding te geven in de gemeente.  Uitleggen hoe ze de SALT lessen kunnen gebruiken in hun preken en gemeenteleven.  En verder: hoe ga je om met mensen die bezeten zijn? Hoe ga je om met mensen die geloven in God, maar tegelijkertijd ook nog in de machten van de duisternis? 
“Geef wat je gehoord hebt door aan betrouwbare mensen, die anderen kunnen onderwijzen.” 2 Tim. 2:2.

Thuis een training geven aan de bouwvakkers van het centrum: hoe kun je mensen stimuleren om de vertaalde Bijbel te gaan lezen? Daar kunnen we ieder op onze eigen plek mee bezig zijn. Ef. 2:21-2214 dagen training aan de Tay-mensen. Want de aarde zal vol worden van de kennis van de grootheid van onze HEER! Laten we, als gespeende kinderen, tot rust komen, door ons te laven aan Gods Woord! 

Harte-groet, Marjan 

Mijn adres is: Marjan Sikkema
PO box 1-98
EHP 444 Ukarumpa Papua New Guinea 
E-mailadres: m.sikkema@sil.org.pg
Mijn rekeningnummer is: NL 85 RABO 0120 486 784 ten name van Wycliffe Comite Sikkema. (Giften zijn aftrekbaar van de belasting). 
http://marjansikkema.blogspot.com