woensdag 19 november 2014

Nieuwsbrief november

                       Ukarumpa, 10-11-2014


“…Op Hem hebben we onze hoop gevestigd: Hij zal ons altijd redden. En ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden. Zo klinkt uit talloze monden de dankzegging voor de gunst die Hij ons bewezen heeft.”    2 Kor 1:8-11  


Dag allemaal!
 
Waar moet ik beginnen met vertellen? Er is weer zoveel gebeurd de afgelopen tijd. Allereerst wil ik jullie laten weten, dat het met mij persoonlijk heel goed gaat. Na mijn laatste nieuwsbrief, waarin ik deelde dat ik in een zware emotionele strijd zat, zijn er zoveel mensen in gebed gegaan, en hebben jullie zo intens met mij meegevochten, dat Satan het veld moest ruimen. Na mijn laatste nieuwsbrief heb ik heel bewust 40 dagen de tijd genomen, om elke minuut die ik over had naast mijn werk, me te concentreren op Gods karakter. Door Bijbelstudie en meditatie, door gebed en zingen en af en toe vasten heb ik God en Zijn liefde en plan met mij op een dieper niveau leren kennen. God heeft deze tijd overvloedig gezegend. Ik kom tot de volgende conclusie, waarin ik elke dag dieper mag groeien: 
Hoe beter ik Gods plan met de wereld en met ons mensen begrijp: om ons tot een onverbrekelijke eenheid met Christus te brengen….. (Kol 1:27-28)
Hoe meer ik Gods onfeilbare liefde voor mij leer kennen….
Hoe meer ik Zijn eindeloze macht en kracht leer kennen…..
….Des te meer ik me aan Hem durf over te geven, omdat ik weet waar Hij naar toe aan het werken is. 
….Des te veiliger ik me voel in Zijn plan met mijn leven en de wereld
….Des te meer hoop ik krijg
….Des te blijer en positiever ik word en des te meer liefde ik kan geven met maar 1 focus: om te groeien in eenheid met Christus, en anderen tot die eenheid met Hem te brengen.  

En dat heeft alle angst uit mijn hart weggehaald. En laat me vol vertrouwen opzien naar Mijn Almachtige Vader.  
Ik ben me sterk bewust dat zonder jullie intense gebed, deze geestelijke vruchten niet hadden kunnen groeien in mijn hart! Uit het diepst van mijn hart: Bedankt voor jullie gebedshulp! (2 Kor 1:11!) Iedereen die me via gebed, mail of post heeft gesteund en bemoedigd de afgelopen tijd: BEDANKT!!! 
Ik bid dat jullie zelf ook door God rijk gezegend zullen worden voor jullie steun en gebed. 

Ik heb nog geen ander huisgenootje die gelijker tijd mijn collega zal zijn. Qua groepscultuur ligt dat nl erg lastig: er kan snel onderlinge jaloezie ontstaan als anderen een soort promotie krijgen of als er nieuwe mensen worden aangenomen om samen met mij leider te worden. De cultureel juiste oplossing is: iedereen draagt een steentje bij om Carol’s plek op te vullen. Op deze manier is iedereen gelukkig. 
Goddank zijn de teamproblemen vorige week uitgepraat. God maakte mensen bereid om wortels van jaloezie en frustratie na een jaar eindelijk op te graven en weg te doen! Wat een zegen! De bedreigingen zijn nog niet helemaal weg,  maar in Gods wijsheid en bescherming hoop ik hier goed mee te blijven omgaan.  
Ik voel weer de moed en de rust in God, om door te gaan met Zijn werk hier in PNG. 

Het andere grote gebeuren dat heeft plaatsgevonden: Carol haar dorpstrouwerij! Ik hoop dat ik een beetje een idee kan geven wat dat geweest is, aan de hand van de foto’s en uitleg op de achterkant van deze nieuwsbrief. 
Hartegroet en Gods zegen! Marjan 


Mijn adres is: Marjan Sikkema
PO box 1-98
EHP 444 Ukarumpa Papua New Guinea 
E-mailadres: m.sikkema@sil.org.pg
Mijn rekeningnummer is: NL 85 RABO 0120 486 784 ten name van Wycliffe Comite Sikkema. (Giften zijn aftrekbaar van de belasting). 
http://marjansikkema.blogspot.comDe officiële bruidsschat overdracht op 25 September: Haar schoonvader overhandigt Carol symbolisch 20 levende varkens en 20.000 kina (rond 8000 euro). De andere varkens lopen allemaal ergens in de buurt rond, om later op de dag op een vrachtwagen gezet en naar het dorp gebracht te worden van Carol’s moeder. Carol is nu officieel gekocht en moet nu de naam van haar man dragen. Getrouwd dus. We vieren de gebeurtenis met een mumu, (een traditionele manier van eten klaarmaken: alle aardappelen, groenten en een heel varken worden klaargestoomd op hete stenen in een gat in de grond wat afgedekt wordt door bananenbladeren en modder) waarbij het beste stuk van het varken aan Carol wordt gegeven: het achtereind van de rug. 
Op 8 november heeft de traditionele ceremonie plaatsgevonden dat Carol’s familie haar officieel overdraagt aan haar nieuwe schoonfamilie. Iedereen neemt afscheid, geeft cadeaus (dekens, matrassen, potten en pannen) en bilums (een gewoven tas, kenmerkend voor PNG). Carol heeft een bilum om haar nek, waar mensen geld in kunnen doen. Samen met Carol’s nichtje, heb ik de taak om haar emotioneel bij te staan en om Carol af en toe te ontladen van alle bilums die om haar nek worden gehangen.


Met zoveel westerse zendelingen in haar vriendenkring krijgt de trouwdag ook een beetje een westers tintje, met een 3 lagen bruidstaart die ik heb gemaakt met 2 PNG vriendinnen. De bloemen van de taart krijgt Carol als kroon op haar hoofd.

En dan vindt de kerkelijke inzegening plaats. Aan het begin van de dag heeft de dominee al een preek gehouden. Carol, haar nichtje en ik zaten toen in huis te wachten tot de preek afgelopen zou zijn en haar moeder haar en ons zou halen en Carol zich voor het eerst zou laten zien. Direct aan het begin van deze ceremonie wordt er een stek van een suikerriet stengel, een bijl en een schep aan Carol gegeven, die ze de hele tijd in har hand houdt. De suikerriet is als teken van vruchtbaarheid en groei. De bijl en de schep, als zegen voor kracht om in de tuin te werken en haar familie te kunnen onderhouden.
Al het eten voor Carol haar dorpstrouwerij: Opnieuw 5 varkens om op te eten en 5 varkens om als dank te geven aan haar schoonfamilie.


  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten