woensdag 25 augustus 2010

Nieuwsbrief 25 augustus 2010


Het leven en de dood stel Ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het
leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HERE, uw God, lief te hebben
en naar Zijn stem te luisteren. Deut. 30: 19, 20
Hallo lieve lezers,
De zomervakantie is weer voorbij voor de meesten van jullie, de activiteiten voor het nieuwe seizoen
staan al weer in de agenda ingepland, denk ik.
Ook in mijn agenda staan al weer allerlei plannen. En andere plannen zijn al werkelijkheid geworden
en zijn nu een fantastische herinnering.
In deze nieuwsbrief zal ik vertellen wat SALT is en hoe mijn reizen zijn verlopen nu ik mijn baan als
gymlerares en handvaardigheidslerares heb ingewisseld voor SALT-teacher.
De SALTcursus is: Scripture Application and Leadership
Training. Deze cursus bestaat uit 19 lessen. We
onderwijzen 2 lessen per dag.
De eerste 4 lessen gaan over: Wie is God. Gods heiligheid
wordt uitgewerkt, Zijn oneindighheid en soevereiniteit, en
Zijn liefde voor ons. Aan de hand van de gelijkenis van de
verloren zoon laten we zien dat God altijd op ons wacht en
van ons blijft houden, hoever we ook afgedwaald zijn.
De volgende 4 lessen gaan over wie wij zijn. Hoe kunnen
we een relatie met God opbouwen, wat is bidden, hoe
bestuderen we Gods woord en horen we Zijn stem. Daarna
wordt erop ingegaan dat we van onszelf een hart vol donkerheid hebben, dat neigt om satan te volgen.
De strategieën van Satan worden in deze 4 lessen verder uitgewerkt, zodat mensen in hun eigen leven
ook herkennen waar ze nog in de donkerheid leven.
Daarna wordt diep ingegaan op het verlossingswerk
van Jezus voor ons. Dat Hij in onze plaats wilde staan,
en dat we door Jezus weer op de weg naar het
Koninkrijk van God zijn gezet en gered zijn van de
weg naar de hel. De laatste lessen gaan over hoe en
waarom we de ander vergeven en hoe een gezond
christelijk gezin eruit ziet.
Tijdens het lesgeven maken
we veel gebruik van posters
met tekeningen. Dat sluit
goed aan bij deze cultuur,
die niet zozeer gewend is om te lezen, maar meer om te luisteren en te
kijken. Daarnaast gebruiken we veel bijbelteksten, die voorgelezen worden
vanuit de bijbel die in de plaatselijke taal is vertaald. Op deze manier
hebben we 2 doelen: het evangelie wordt uitgelegd, en mensen kunnen oefenen om gewend te raken
om de bijbel in hun eigen taal te lezen. Als laatste onderdeel van de cursus worden alle participanten
naar verschillende dorpen in de omgeving gestuurd, om daar in de zondagdienst één van de lessen te
onderwijzen aan de mensen van dat dorp. Op die manier worden er nog veel meer mensen bereikt, dan
alleen de mensen die de cursus volgen. En zo worden de mensen gestimuleerd
om de Bijbel te gaan gebruiken in hun
dagelijkse leven.
De afgelopen maanden ben ik naar 2
verschillende dorpen geweest. De
eerste reis was naar een dorpje op een
eiland, de 2
hoog in de bergen.
Twee uitersten, totaal verschillend in dorpsopbouw, huizenbouw, taal, cultuur, landschap en
temperatuur. Het is onvoorstelbaar om in 1 land zoveel
verschillen te ontdekken in gewoontes, dansen, en levensstijlen.
Ik heb ontzettend genoten
van deze 2 reizen en het
werk om deze mensen te
vertellen van God. Om te
zien dat God harten
aanraakt, en mensen
Jezus willen gaan volgen
in hun leven, of een
nieuwe start willen maken door oude verkeerde gewoonten op
te geven en door de kracht van de Heilige Geest juiste keuzes
te gaan maken. Verder geniet ik volop van het ontdekken van hoe de mensen hier wonen, werken,
denken en voelen. Ik voel me rijk gezegend dat ik dit werk mag doen!
In het 1e dorp hadden we 45 deelnemers voor de cursus,
in het 2e dorp 240.
De kerk zat hier zo
vol, dat niet alle
mensen er in
pasten, dus de rest
zat buiten tegen de
bamboemuur aan,
om toch mee te
kunnen luisteren
naar wat er binnen
werd gezegd. Deze groep van 240 deelnemers heeft in
18 verschillende dorpen een les in de kerk verteld. Ze
hebben het aantal toehoorders opgeteld, en we kwamen op een aantal van nog eens 1500 mensen die
op deze manier de blijde boodschap hebbben gehoord!!
Mijn volgende reis staat geboekt voor 1 september tot 1 oktober. Ik hoop dan naar Honiara te gaan, de
hoofdstad van de Solomon Eilanden. Dat ligt buiten Papua Nieuw Guinea, maar is ook een onderdeel
van de Pacific.
Wilt u meebidden voor een gezegende reis?! Dat ook hier veel mensen worden bereikt. En dat we als
team gezond blijven om het werk te kunnen doen?
En wilt u God danken voor de enorme zegeningen van de afgelopen 2 cursussen?!
God heeft verhoord dat
· de SALTcursus ontzettend veel mensen heeft bereikt;
· dat ze hebben geleerd hoe ze de Bijbel moeten gebruiken, en;
· dat ze enthousiast zijn geraakt om God te leren kennen vanuit de Bijbel en er dagelijks uit te
willen gaan leven. (Er was 1 man die een getuigenis gaf dat hij ter plekke zijn leven als
crimineel wilde stoppen, en zijn leven voortaan door God wilde laten leiden!)
Wilt u bidden dat deze mensen op de ingeslagen weg verder gaan met God, door de kracht van de
Heilige Geest?
Bedankt!!!

Ukarumpa, 25 augustus ’10

Geen opmerkingen:

Een reactie posten