woensdag 12 september 2012

Nieuwsbrief

“Hij is bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. Hij heeft op Zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here de heren.
En ik zag het beest, .... om oorlog te voeren tegen Hem en zijn leger. En het beest werd gegerepen….en levend in de poel des vuurs geworpen.”

Openbaring 19: 13, 16, 19, 20.

Ukarumpa, Papua Nieuw Guinea, 31-8-2012

Een gevecht op leven en dood. Hoe vaak hebt u dat meegemaakt in uw leven?
Nooit, zult u waarschijnlijk zeggen.
Elke dag, is het antwoord dat we kunnen lezen de Bijbel. Er is een oorlog gaande, op dit moment. Een oorlog op leven en dood. Hoe sterk zijn we daarvan doordrongen? Zijn we ons bewust van de strijd die er om ons heen woedt? Die er om óns woedt? Zijn we ons bewust van de dagelijkse bescherming die we krijgen van de grote Strijder, als Satan ons aanvalt? Dat Hij voor ons vecht, ons beschermt, elke dag? Want als Hij niet vechten zou, dan waren wij allang verloren.

Die strijd die er woedt in de geestelijke wereld, is duidelijk merkbaar en zichtbaar in PNG. In de afgelopen maanden zijn de mensen van de Bariai en Marik taalgroep zich ook bewust geworden van die strijd.
Wat een zegen is het geweest, de afgelopen 2 maanden, om weer 2 SALT cursussen te mogen geven aan de mensen van deze taalgroepen . Om ze bewust te maken van hoe groot God is. Om ze te leren wie Hij is, en wie Satan is. Om ze duidelijk te maken, dat ze, misschien zonder dat ze het zich bewust zijn, nog zo direct met de duistere machten samenwerken. Dat ze nog steeds geloven in leugens. Dat het verkeerd is om geesten op te roepen, om bezit te nemen van mensen of dieren. Om geesten op te roepen om de levens van anderen te vernietigen. Dat er een God is, die van ze houdt, die hen gemaakt heeft naar Zijn eigen beeld. Die voor ze zorgen wil. Dat Hij Zijn eigen Zoon gestuurd heeft, om de duivel te overwinnen. Dat de duivel geen macht meer over ons heeft, maar dat het bloed van Jezus ons beschermt, en terugbrengt bij de Vader.
PNG mensen vormen, met de bijbel in de hand, ‘HOLY’: Heilig.

Wat een zegen is het geweest om te zien hoe de Heilige Geest de harten aanraakt van deze mensen. Om te horen dat ze nu begrijpen wie God is, dat ze nu weten dat ze een keus kunnen maken om God te volgen. Dat ze nu Hem alleen willen volgen, in welk aspect van hun leven dan ook.
Wat een zegen om God zo rechtstreeks aan het werk te zien, in deze strijd op leven en dood. En om in Zijn leger te mogen functioneren.


En in de afgelopen 3 maanden mocht ik nieuwe mensen ontmoeten die mee willen vechten in deze strijd. Ik mocht 6 weken lang supervisor zijn voor een meisje uit Tonga, een eiland 2000 km boven N. Zealand, dat zich wil oriënteren op zendingswerk. Ik heb er van genoten om haar ons werk hier in PNG te laten zien.

Daarnaast was er een ‘Jeugd met een Opdracht’ team vanuit Hawaï dat hier voor een aantal weken door middel van dans en muziek geëvangeliseerd heeft in de dorpen. Een zegen om
hen te leren kennen en onderdak te bieden voor een aantal dagen. Elkaar te kunnen bemoedigen en voor elkaar te kunnen bidden.

Toekomstplannen: in September is er een conferentie voor 100 dominees uit 7 omliggende taalgroepen, om te kijken hoe we als Wycliffe en de kerken nog sterker kunnen samenwerken met elkaar. Tijdens deze conferentie zal ik SALT vertegenwoordigen, en andere taken hebben om alles goed te laten verlopen.
In Oktober hopen we weer een SALT cursus te draaien, in Susurunga. In November hoop ik naar Cairns, Australië, te gaan, voor een internationale bijeenkomst. Ik zal daar vertegenwoordiger zijn voor de Scripture in Use activiteiten over heel de Pacific.

Zou u God willen bedanken voor Zijn trouw en het werk van de Heilige Geest, dat de harten van de mensen in Marik en Bariai zo veranderd heeft! En bidden dat Hij hen verder laat groeien in hun geloof en relatie met Hem?
Zou u willen bidden dat de cursus in Susurunga door zal gaan? Zou u willen bidden voor een veilige reis naar Cairns, en voor een goed verstaan van en gebruik van de Engelse taal!?
God zegene jullie!

Mijn adres is: Marjan Sikkema PO box 1-98 EHP 444 Ukarumpa Papua New Guinea Mijn rekeningnummer is 1204.86.784 ten name van Wycliffe Comite Sikkema (Giften zijn aftrekbaar van de belasting). E-mailadres: m.sikkema@sil.org.pg http://marjansikkema.blogspot.com Kantooradres Wycliffe Nederland: Wycliffe Bijbelvertalers Nederland Postbus 150, 3970 AD Driebergen, Tel:0343-517444; info@wycliffe.nl

Hartelijke groet, Marjan Sikkema

Geen opmerkingen:

Een reactie posten