maandag 26 november 2012

Nieuwsbrief november 2012

Ukarumpa, 9-11-2012


Koraal in de Pacific Ocean


Lieve mensen,

Weer tijd voor een nieuwsbrief. Deze keer niet alleen een beschrijving van belevenissen, maar ook een kleine blik onder water als persoonlijke reflecties om u te laten weten wat er in mij omgaat als zendingswerker hier in Papoea Nieuw Guinea.

“Heel vaak heb ik echt GEEN idee waar ik mee bezig ben. Het is of ik een stuk van Beethoven moet spelen in een concert voor 1000 mensen, nadat ik maar 1 keer pianoles heb gehad.
Ik heb echt geen idee wat de uitwerking is van mijn woorden, mijn handelen, mijn gezichtsuitdrukking. De cultuur is hier ZO ontzettend anders, hun wereldbeeld, hun denkwereld, hun waarden en normen. Is de werkelijkheid die ik zie, niet 100 procent anders dan die zij zien, terwijl we precies hetzelfde zien, maar er gewoon 100 procent een andere uitleg aan geven?
Leven in een andere cultuur is leven met altijd die extra filter. Hier moet je altijd nog een extra keer nadenken. Wat wordt er bedoeld? Hoe moet ik reageren? Soms heel vermoeiend, dan wilde ik wel dat ik alles gewoon begreep zoals het bedoeld wordt, zoals in Nederland je er soms vanuit kunt gaan dat je op de juiste manier interpreteert wat je ziet of hoort.
En dat is soms ook weer heel verrassend en verrijkend. Vooral als ik bezig ben met mijn werk, en samenwerk met PNG mensen met hun eigen PNG cultuur en achtergrond en denkwereld. Zo hadden we het laatst over: wat moet eerst benoemd worden in een SALT les: de kracht van God, of de liefde van God? Moet eerst Zijn scheppingswerk worden genoemd? Of eerst het kruis van Jezus? In mijn ogen eerst het kruis, maar in hun ogen eerst de schepping, omdat dat meer aansluit bij hun wereldbeeld: Gods scheppingskracht laat zien dat God boven alles staat, en dat neemt de angst weg voor alle andere krachten en machten van geesten, die hen zoveel angst aanjagen in hun dagelijkse leven.
Ik voel me al vaker de piano, en God mag dan Beethoven op mij spelen, zonder dat ik me er van bewust ben. Ik laat het maar aan Hem over, om datgene wat ik doe, tot volheid te laten komen, in de veilige bescherming van de wijsheid van de Heilige Geest. Die wijsheid heb ik allemaal niet in pacht, maar ik vertrouw erop dat God weet wat Hij doet. Zoals laatst, toen me gevraagd werd of de dominees het geld mochten gebruiken dat de familie op de kist legt tijdens een begrafenis. Ik had nog nooit van dit gebruik gehoord, maar op dat moment krijg ik dan de wijsheid om zo iemand te antwoorden dat er teruggegaan moet worden naar de oorsprong van dat gebruik. Als dat gebruik er is om de geest van de overledene tevreden te stellen, zodat die hen goed gezind is, dan is dat een vals geloof. Dan zou daarover gepraat moeten worden. Als het geld erop gelegd is om daarmee tot uitdrukking te brengen hoe iemand gewaardeerd werd dan zou je kunnen heroverwegen of je dat op deze manier uit wilt drukken. Op die manier prik je door zo'n vraag heen, en raak je hun diepere vraag aan, die niet rechtstreeks wordt genoemd. Zo’n antwoord ervaar ik als wijsheid van de Heilige Geest, die heel goed weet dat ik niet alles weet over de cultuur hier, en die me de woorden in de mond legt. Ik heb elke dag de confrontatie met blinde vlekken. Met de vraag: hoe moet ik dit nu weer interpreteren? Hoe moet ik hierin handelen? Wat is een goede manier? Wanneer zeggen ze iets uit fatsoen, beamen ze iets waarna ze totaal het tegenovergestelde doén? Wat is betrouwbaarheid voor mensen hier? Is het fatsoen belangrijker dan eerlijkheid? Wat zijn
waarden en normen, die voor mij belangrijk zijn, en die voor hen onderaan de lijst staan? Ik merk dat ik heel vaak niet reageer, omdat ik niet weet hoe ik iets moet interpreteren.
Opnieuw zo'n filter, waardoor het leven hier zoveel intenser is dan in Nederland. Ik denk dat mijn hersenen hier 10 keer sneller draaien dan in NL, omdat ik alles anders moet bekijken. Net zoals het filter hoe je wat je zeggen wilt, goed zegt in het Engels of in het Tok Pidgin.
Wat een wonder eigenlijk, dat God dagelijks de kracht geeft om door te gaan. Kracht om Zijn woord door te geven en uit te leggen aan de mensen hier in PNG. In zwakheid wordt Zijn kracht volbracht!

En hoe belangrijk is het dat Gods woord hier klinkt. Zo hoorde ik laatst dat er 2 mannen vermoord waren, omdat ze ervan verdacht werden zwarte magie (toverkracht) te gebruiken om andere mensen mee te betoveren. Het leeft hier nog zo sterk, die hele boze geestenwereld, betoveringen, de angst voor de boze geesten en het zoeken van veiligheid, door geesten offers te brengen om ze tevreden te houden.
Als ik dat vergelijk met de boodschap van Kerst, wat hebben we hier dan nog veel te doen. Wat zou ik graag zien, dat de boodschap van Kerst hier ook doordringt in de harten van de mensen. Dat ze echt gaan ervaren, dat God een God van dichtbij is. Een God die ons persoonlijk komt opzoeken, die zelf Mens werd, om ons te laten zien hoe groot Zijn liefde is voor ons. Dat we onze veiligheid en zegen van Hem kunnen verwachten. Dat we niet meer in angst voor boze geesten of tovenaars hoeven te leven.
Daar wil ik echt mijn leven voor geven, om deze boodschap, die boven onze denkwereld uitgaat, te laten horen aan de mensen hier.
Want hoe sterk onze culturen ook verschillen, uiteindelijk hebben we toch maar Eén Vader, en komen we uit één gezin! Laatst las ik een titel van een boek, vertaald naar het Nederlands: de kleur van onze huid, is niet de kleur van ons hart…..!
Laten we als broers en zussen uit twee verschillende culturen om elkaar heen staan, om elkaar te wijzen op dat Kind in de Kribbe. En ook vandaag nog kunnen we Hem nog onze mirre, wierook en goud brengen. Onze gebeden voor elkaar zijn de mirre en wierook, als een reukwerk voor Zijn troon, en ons geld als goud kunnen we geven om het mogelijk te maken dat Gods boodschap hier wordt gehoord!
Laten we blijven bidden voor de mensen hier, maar ook voor de mensen in Nederland. Dat ze Jezus zullen vinden als de Weg, de Waarheid en het leven. (Joh 14:6)
Want bidden voor elkaar is de ommekeer van:
Ten dode opgeschreven, naar
Ten Gode opgeheven.

Mijn adres is: Marjan Sikkema PO box 1-98 EHP 444 Ukarumpa Papua New Guinea Mijn rekeningnummer is 1204.86.784 ten name van Wycliffe Comite Sikkema (Giften zijn aftrekbaar van de belasting). E-mailadres: m.sikkema@sil.org.pg http://marjansikkema.blogspot.com Kantooradres Wycliffe Nederland: Wycliffe Bijbelvertalers Nederland Postbus 150, 3970 AD Driebergen, Tel:0343-517444; info@wycliffe.nl
Hartelijke groet, Marjan Sikkema

Geen opmerkingen:

Een reactie posten