vrijdag 13 december 2013

Nieuwsbrief augustus

Ukarumpa, 24-08-2013
Zegt onder de volken: de HERE is Koning…. De hemel verheuge zich, de aarde juiche, de zee bruise en haar volheid. Het veld en al wat daarop is, verblijde zich; dan zullen de bomen van het woud jubelen voor de HERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in Zijn trouw. Psalm 96: 10-13


Lieve mensen,
Dit keer een iets andere vorm nieuwsbrief. Meer foto’s en minder tekst. Zo kunnen jullie meeleven met wat ik hier de afgelopen 3 maanden weer beleefd heb.       
Carol en ik.

We hebben ons huis opgedragen aan God. Het is nu officieel het SALT huis, genaamd Patmos, naar Openbaring 1:9. Ook wij mogen hier in PNG zijn om het Woord van God en de getuigenis van Jezus. 

De binnenkant van het SALT huis Patmos is nu ook klaar. De openhaard is verhuisd naar de hoek, en de nieuwe gordijnen hangen voor de ramen. Het huis is een thuis geworden….


Van lieve vrienden heb ik een schommelbank cadeau gekregen!!! Wat een geschenk! Even pauze nemen… met een bak koffie op de schommelbank op de veranda... met uitzicht op de bergen…. Muziekje op de achtergrond….ijsvogels die langs scheren en tropische vlinders die voorbij dansen….Dé manier om even bij te tanken. Ook mijn huisgenootjes maken er volop gebruik van! 


Tijdens de laatste SALT cursus zijn er officiële beeldopnames gemaakt, om een promotie cd te maken van het SALT project. Alle PNG teamleden hebben voor het eerst en met bibbers in de knieën voor de camera hun verhaal verteld. We wachten nu met spanning op het resultaat…..


En ook deze afgelopen maanden hebben voor het grootste deel weer bestaan uit lesgeven…. 
De instructeurcursus die we hebben gegeven was een groot succes. We hadden 21 mensen, vanuit 7 verschillende taalgroepen uitgenodigd om getraind te worden als SALT instructeur, zodat ze ons straks kunnen helpen als we volgend jaar een SALT cursus gaan houden in hun taalgroepen. 


Mijn adres is: 
Marjan Sikkema
PO box  1-98 
EHP 444 Ukarumpa
Papua New Guinea
Mijn rekeningnummer is 1204.86.784 ten name van Wycliffe Comite Sikkema
(Giften zijn aftrekbaar van de belasting). 
E-mailadres: m.sikkema@sil.org.pg http://marjansikkema.blogspot.com
Kantooradres Wycliffe Nederland
Wycliffe Bijbelvertalers Nederland
Postbus 150,  3970 AD Driebergen, 
Tel:0343-517444;  info@wycliffe.nl   


Hartelijke groet,     Marjan Sikkema

Geen opmerkingen:

Een reactie posten