donderdag 19 februari 2015

Nieuwsbrief Februari

  Ukarumpa, 29-1-2015


“Zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol kennis van de grootheid van de HEER zijn.”     Habakuk 2:14


Dag allemaal!
 
Wat een schitterende belofte, deze tekst in Habakuk. Er komt een tijd dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de grootheid van Jezus! En om daaraan te mogen meehelpen, is een groot wonder! Ik hoop en bid dat deze belofte weer een stukje meer in vervulling zal gaan door ons leven en werk in 2015! We mogen, ieder op onze eigen plek, mensen vertellen van Gods grootheid, tot deze belofte in vervulling gaat! 

Wat waren de hoogtepunten van de afgelopen maanden? Allereerst de fantastische tijd met mijn bezoek uit Nederland: Bertus en Ellie Veldman uit Aduard! Wat was het super om zoveel met hen te kunnen delen van mijn leven hier! En wat was het goed om samen uit de Grunniger Biebel te kunnen lezen!  


Het weerzien van Carol, die nu 13 uur rijden verderop in de Jungle woont. Wat was het heerlijk om weer samen te kletsen, te lachen, te huilen, diepe dingen door te praten, en weer opgeladen huiswaarts te keren na 2 weken. 
En daarnaast weer heel veel trainingen geven, om mensen te laten weten van de grootheid van Jezus!

We mochten 6 maanden lang elke donderdagochtend een uur les geven aan het personeel van de winkel op het centrum hier. Als geschenk en herinnering had ik Joh. 15:4-5 gebrand op een bord. “Blijf in Mij, en Ik in u, en u zult vruchten dragen.” 
Ons nieuwe SALT team lid Shadrach! “De velden zijn wit om te oogsten, maar er zijn maar weinig werkers. Bid de Vader dat Hij nieuwe werkers zal zenden.” Matt 9:37-38. Dank God dat Hij Shadrach heeft gestuurd! 
7 dominees van de Tay stam verder trainen in hoe leiding te geven in de gemeente.  Uitleggen hoe ze de SALT lessen kunnen gebruiken in hun preken en gemeenteleven.  En verder: hoe ga je om met mensen die bezeten zijn? Hoe ga je om met mensen die geloven in God, maar tegelijkertijd ook nog in de machten van de duisternis? 
“Geef wat je gehoord hebt door aan betrouwbare mensen, die anderen kunnen onderwijzen.” 2 Tim. 2:2.

Thuis een training geven aan de bouwvakkers van het centrum: hoe kun je mensen stimuleren om de vertaalde Bijbel te gaan lezen? Daar kunnen we ieder op onze eigen plek mee bezig zijn. Ef. 2:21-2214 dagen training aan de Tay-mensen. Want de aarde zal vol worden van de kennis van de grootheid van onze HEER! Laten we, als gespeende kinderen, tot rust komen, door ons te laven aan Gods Woord! 

Harte-groet, Marjan 

Mijn adres is: Marjan Sikkema
PO box 1-98
EHP 444 Ukarumpa Papua New Guinea 
E-mailadres: m.sikkema@sil.org.pg
Mijn rekeningnummer is: NL 85 RABO 0120 486 784 ten name van Wycliffe Comite Sikkema. (Giften zijn aftrekbaar van de belasting). 
http://marjansikkema.blogspot.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten