maandag 21 maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016

Ukarumpa,  11-3-2016 

“Veel wonderen hebt U verricht, veel goeds voor ons besloten, Heer, mijn God. Niemand is te vergelijken met U! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen. ”  Psalm 40:6 

Lieve lezers,

Ik zit op dit moment op onze (ja, nu is het onze) bank in ons huis in Ukarumpa en neem een moment om terug te kijken op de afgelopen maanden. Wat is er veel gebeurd. Waar begin ik met schrijven?  Psalm 40 vat het prachtig samen. “Veel wonderen heeft God verricht, het is teveel om op te sommen.”

Verwondering. 
Luke en ik zien vol verwondering en diepe dankbaarheid terug op hoe God elk detail van onze/Zijn plannen heeft uitgewerkt voor ons. Hij werkte elk detail van onze verloving uit, waar ik in mijn vorige nieuwsbrief over heb geschreven.  Op dezelfde wonderlijke manier heeft Hij elk detail uitgewerkt van ons feest in PNG, onze echte trouwdag in Nederland, en daarna nog een feest in USA. En Hij heeft ons na 3 volle maanden, waarin we elkaars familie hebben mogen ontmoeten, weer veilig teruggebracht naar PNG. We zijn nu een beetje aan het settelen.  Vanaf morgen gaan we ons werk weer oppakken. 

Huwelijk en heiligmaking.
Wat is het getrouwde leven mooi! Wat een Hemels geschenk en uitvinding. Het voelt voor mij alsof God mij heeft uitgekozen om een soort van doorgeefluik van Christus’ liefde te mogen zijn voor Luke. (Joh 17:23,26). Ik mag aan hem laten zien hoeveel Christus van hem houdt door hem lief te hebben en te dienen en bij te staan. En ondertussen, als ik dat doe, dan werkt God ook in mij, om mij meer op Christus te doen lijken. Hij traint me om meer en meer aan mezelf te sterven, en meer en meer van Hem te verwachten en me met Zijn liefde te laten vollopen, zodat ik dat weer door kan geven aan Luke. En op die manier werkt God op zo’n manier in mij, dat ik meer en meer op Christus zal gaan lijken
Wow, dus bovenop het krijgen van het cadeau van een echtgenoot, krijg je een prachtige kans en uitdaging om elke dag meer op Christus te gaan lijken, (2 Kor 3:18) en om een diep proces van heiligmaking door te gaan om Hem meer en meer te reflecteren, totdat we voor Christus komen te staan.  (1 Thes. 5:23,24)
Daarnaast merk ik dat mijn nieuwe levenssituatie me helpt om op diepere lagen God’s Woord te begrijpen, vooral als het gaat over Christus en Zijn Bruid. De vergeving die Hij laat zien naar ons toe, en de standvastige liefde van Zijn kant daagt mij uit om op die manier ook van Luke te houden. En in Zijn kracht kan ik dat ook doen. Wow!  En op diezelfde manier zal Luke ook door een heiligmakings-proces heen gaan, om meer op Christus te gaan lijken en Hem te gaan reflecteren. Wat een geschenk en zegen! Wat een prachtige manier om samen dichter naar God toe te groeien en om Hem de glorie en eer van ons huwelijk te geven! 
Verrassing!
Toen we met het MAF vliegtuigje landden in Ukarumpa wachtte ons een verrassing! We werden verwelkomd met trommels en opgetooide mannen van Baruga! Dezelfde mannen die bijna 7 maanden geleden het laken vasthielden met de vraag: ‘Marjan, wil je met me trouwen’ verwelkomden ons nu met tromgeroffel en een shower van bloemen. Het voelde of de cirkel compleet was. Een prachtige verrassing! Het mooiste was de ontmoeting met 1 van deze mannen:  Tijdens onze cursus in Baruga afgelopen augustus vertelde deze man dat hij op het punt stond om iemand te vermoorden door zwarte magie. Tijdens de cursus is hij door God aangeraakt, waardoor hij zijn leven aan God heeft gegeven. Nu is hij in Ukarumpa om mee te helpen met de vertaling van de Bijbel in zijn taal! De glans en de diepe vrede op zijn gezicht spraken ‘Boek’delen. Dank U God! 

Nieuw email adres! 
Luke en ik hebben vanaf nu een gezamenlijk email adres: 
Zouden jullie vanaf nu de mails hierheen willen sturen? Voor de rest blijven al mijn gegevens hetzelfde. Ik heb van verschillende mensen de vraag gekregen of er financieel nu ook veel verandert. Dat is niet het geval. Met Wycliffe is vastgesteld dat er nu per maand 1500 euro voor mij binnengebracht moet worden, in plaats van 1200 euro, omdat de dollar gestegen is in waarde. Luke zal zijn sponsorgeld vanuit Amerika blijven ontvangen. We danken God voor al jullie liefde en steun in gebed en op financieel gebied! Moge God jullie rijkelijk zegenen! 


Mijn adres is: Marjan Aubrey
PO box 1-98
EHP 444 Ukarumpa Papua New Guinea 
E-mailadres: l-m.aubrey@sil.org.pg
Mijn rekeningnummer is: NL 85 RABO 0120 486 784 ten name van Wycliffe Comite Sikkema. (Giften zijn aftrekbaar van de belasting). 
http://marjansikkema.blogspot.com

Harte~groet, Luke en Marjan Aubrey
Geen opmerkingen:

Een reactie posten