dinsdag 1 november 2016

Nieuwsbrief Augustus

                       Ukarumpa,  7-8-2016 
Want levend en krachtig is het Woord van God…” 
Hebreeën 4:12a

Lieve lezers,

Deze tekst (zie hierboven) is ZO waar! In deze nieuwsbrief wil ik een paar verhalen met jullie delen hoe we in de afgelopen 3 maanden hebben mogen zien dat Gods Woord levend en krachtig is! 

Jezus (het levende Woord van God) zegt in Lukas 10:19: “Bedenk wel, Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden.”  
Ons SALT teamlid Samson is in de afgelopen 2 maanden tot 2 keer toe gebeten door een zeer giftige slang in PNG, de doodsadder. Tot 2 keer toe heeft God op wonderlijke wijze hem bewaard voor gevolgen van de aanvallen. Samson wordt door God krachtig gebruikt om zijn stam aan te moedigen om Gods woord te lezen en in praktijk te brengen. Hij is een zeer geliefd teamlid, en is door God gezegend met zeer veel inzicht en wijsheid en een nederig hart. Satan is niet blij met hem en probeert hem uit de weg te ruimen. Maar levend en krachtig is het Woord van God


De Heer (Gods Woord) zegt in Jesaja 43:2
Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Luke en ik zijn in juli voor 4 weken naar een dorp in de jungle geweest om een huis te bouwen voor een zendeling collega. Om daar te komen moesten we door 37(!) rivieren heen, tijdens een 8 uur durende rit in een landrover!  We zijn veilig aangekomen, en ook weer veilig terug gekomen.  Want levend en krachtig is het Woord van God  Gods Woord zegt in Efeziërs 2:20: “…met Christus Zelf als hoeksteen. Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan Hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door Zijn Geest.
Hoe belangrijk was het om tijdens het opbouwen van het nieuwe huis de hoekpaal perfect geplaatst te krijgen. Wat ik  tijdens het bouwen geleerd heb is dat vanaf dat punt alle andere punten afgemeten werden. Staat de hoekpaal scheef, dan eindigt het huis scheef en instabiel. Wat heerlijk om Jezus als hoeksteen te hebben! Hij is perfect, Hij biedt ons een stabiel en stevig geloofshuis waar God Zelf in kan wonen! Laten we ons hele leven afmeten aan Hem! Want levend en krachtig is het Woord van God! 
1 Kor. 3: 10, “Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt- Jezus Christus Zelf.
Gods  Woord zegt in Kolossenzen 3:3: “U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.”  En dat geeft Luke en mij de rust om deze mensen weer los te laten, nadat we hen hebben mogen uitleggen dat Jezus gekomen is om het werk van Satan teniet te doen, en dat ze veilig zijn verborgen met Christus in God. (1 Joh.3:8)


Mijn adres is: Marjan Aubrey
PO box 1-98
EHP 444 Ukarumpa Papua New Guinea 
E-mailadres: l-m.aubrey@sil.org.pg
Mijn rekeningnummer is: NL 85 RABO 0120 486 784 ten name van Wycliffe Comite Sikkema. (Giften zijn aftrekbaar van de belasting). 
http://marjansikkema.blogspot.com

Harte~groet, Luke en Marjan Aubrey


Geen opmerkingen:

Een reactie posten