dinsdag 22 maart 2011

Nieuwsbrief 22 maart 2011

Ukarumpa, 22 maart ’11
“Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde van God, door
uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de
Heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus
Christus ten eeuwigen leven. Judas: 20, 21

It’s the final count down…..
Een lach en een traan als ik hieraan denk. Een lach, omdat ik iedereen weer terug zal zien in
Nederland, een traan om afscheid te nemen van alle nieuwe vrienden en ‘familie’hier.
Nog 6 dagen, en dan zal ik Ukarumpa verlaten voor ongeveer een jaar. Een jaar en 3 maanden zijn er
sinds mijn aankomst hier gepasseerd en wat is de tijd hard gegaan.

Als ik terugkijk op deze tijd dan kan ik alleen maar op mijn knieën gaan en God danken voor
alles wat Hij me gegeven heeft. Ik dacht dat ik kwam om te geven, om er voor anderen te zijn, maar ik
heb juist zoveel mogen ontvángen. God heeft me zoveel gegeven, dat ik dat niet eens onder woorden
kan brengen. Ik zie Zijn hand in alles wat ik hier heb meegemaakt. Hij heeft me zo gevormd en geleid,
dwars door alles heen. En het is alleen door Zijn kracht dat ik ertoe in staat was om te doen wat ik heb
mogen doen. Alle dank aan Hem alleen.
Tijdens één van de cursussen zette God me stil, en liet me zien dat ik teveel bezig was te
vertrouwen op mijn eigen kracht en manier van lesgeven. Ik heb heel erg duidelijk geleerd toen, dat
het niet om mijn manier van lesgeven gaat, maar dat God zelf de dingen wil doorwerken in de harten
van de mensen. Ik moet niet op mijn eigen vaardigheid vertrouwen en op interessante en creatieve
manieren van lesgeven, maar op Gods Heilige Geest. Dat maakte me heel nederig. Ik wil graag al hele
bomen vol vruchten in de levens van de mensen planten, maar ik kan alleen maar mosterdzaadjes
zaaien, en God doet de rest. Dus met al mijn gevoel van mislukking van dat moment, mocht ik heel
goed voelen, dat God zelf de tekortkomingen aanvult, en dat Hij ondanks tekortkomingen, toch van
me houdt en me wil gebruiken in Zijn werk.

Ik heb het afgelopen jaar veel voor God mogen doen,
maar ik zie nog veel meer wat God vóór en ín mij
gedaan heeft.
Ik heb zoveel van God geleerd, en mijn relatie met
Hem is zoveel sterker geworden.
Ik heb ervaren dat God er echt voor me is, altijd, dat
Hij van me houdt. Van me houdt zoals ik ben, met al
mijn gebreken en tekorten.
Dat Hij een vriend is die nooit weggaat, dat Hij er voor
me wil zijn zelfs in de kleinste details.
Het gaat er niet om van hoeveel nut ik voor Hem ben,
maar van hoeveel waarde ik voor Hem ben. En die
waarde heb ik mogen ervaren het afgelopen jaar.

God vindt mij waardevol, God vindt jou waardevol.
Zoveel, dat Hij de perfecte harmonie in de Drie-eenheid ervoor wilde opgeven, om mij en jou weer
terug te brengen aan Zijn Vaderhart.
Ik heb zo vaak moeten constateren dat Gods timing perfect is, dat Hij alles onder controle heeft, dat
mijn vertrouwen in Hem ontzettend is gegroeid.
Ik heb zo mogen ervaren in mijn leven tot nu toe dat het Gods mooiste werk is om
o
zwakheid te veranderen in kracht,
o
vrees te veranderen in vertrouwen en
o
God vraagt niet van ons:
de drijfveer geweest in veel situaties.

De mooiste momenten waren die, wanneer de
deelnemers van de cursus de aanraking van Jezus
voelden. Wanneer ze Jezus’ stem hoorden spreken.
Wanneer ze niet alleen de woorden van de Bijbel
bestudeerden, maar de Auteur Zelf ontmoetten. Wanneer
de woorden van Gods liefdesbrief tot leven kwamen in
hun leven en ze ervoeren dat God persoonlijk tot hen
sprak. En om te zien hoe ze antwoordden op Jezus’
uitnodiging, door hun leven en hun hart aan Hem terug
te geven. Om de verandering in hun ogen en op hun
gezichten te zien. De blijdschap en de vrede, die alle
verstand te boven gaat. Want als je eenmaal deze Man
hebt ontmoet, wil je niet meer zonder Hem verder leven. Zodat we straks in het eeuwige leven met
elkaar, alle natiën, volken, stammen en talen voor onze God zullen staan en Hem alle eer zullen
brengen. Wat een toekomst!

En in de nabije toekomst (31 maart tot 17 april) hoop ik nog 1 SALT cursus te mogen draaien in
Miniafia. Direct daarna, 18 april, zal ik in het vliegtuig stappen, terug naar Nederland. In de maanden
dat ik in Nederland ben zal ik werken aan mijn lange-termijn-lidmaatschap van Wycliffe. Ook hoop ik
presentaties te geven. Als u interesse hebt om te horen over Gods werk hier in Papoea-Nieuw-Guinea,
dan kunt u me bellen of mailen voor een afspraak en een presentatie. Zie het veranderde adres
onderaan de brief.

Zou u willen danken voor:
volmaakt te maken wat bedorven is.begrijp je Mij een beetje, maar: vertrouw je Mij een beetje. Dat is voor mij
o
hun leven hebben gegeven aan hun Verlosser, Jezus
Christus.
Een heel gezegende cursus in Tabo, waar 40 mensen
o
mijn teamleden en mij heeft gegeven.
Voor alle zegeningen van het afgelopen jaar die God
o
geholpen heeft om hier te kunnen leven en werken.

Zou u willen bidden voor:
Voor iedereen die me in gebed en financieel
o
Een goede SALT-cursus in Miniafia.
o
Voor een goede reis naar Nederland.
o
Voor mijn teamleden die hier verder zullen gaan met SALT.
o
Jezus.
Voor alle mensen die Gods woord hebben gehoord, dat ze mogen groeien in hun relatie met
o
naar de eeuwige dood lopen.

Groeten Marjan
Voor alle mensen die Jezus nog niet als hun Verlosser hebben aangenomen en nog op de weg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten