donderdag 9 juni 2011

Nieuwsbrief

Hem nu, die door de kracht die in ons werkt, bij machte is oneindig
veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de
gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen.
Efeziërs 3: 20,21

Lieve mensen,
Alweer een paar weken terug in Nederland! Wat is het heerlijk om weer terug te zijn, om alle mensen weer te zien en te spreken die me zo dierbaar zijn, om te genieten van de prachtige Nederlandse natuur en ook hier van de zon!
En vooral ook van een lekkere bruine boterham met kaas.... Hmmmm!
Kortom, het is goed om weer terug te zijn voor een tijdje. En het valt me niet erg zwaar om weer te acclimatiseren in de Nederlandse cultuur. Hoewel het leven met de klok nog wel eens tegenvalt. In Papua hebben ze de tijd, wij hebben de klok. En dat is soms net het verschil....
Allereerst wil ik u van harte bedanken voor uw meeleven in de vorm van kaarten, gebedssteun en financiële steun van de afgelopen tijd. Ik vind het zo mooi om te zien dat je zending nooit alleen kunt doen, maar dat je als Gods gezin daar samen voor inzet, door te bidden, te geven en te gaan. Deze 3 acties kunnen nooit zonder elkaar. En die verbondenheid heb ik ontzettend sterk mogen ervaren, en maakt me dankbaar en nederig naar God toe.
De komende maanden, tot 6 augustus, zal ik bij mijn ouders in Leek wonen. Deze 3 maanden zal ik vooral besteden aan het doorlopen van het proces om alles geregeld te krijgen om definitief naar Papua NG te gaan en om volledig lid te worden van Wycliffe.
Daarnaast ga ik mijn eigen huis in Aduard opzeggen en opruimen, wat ook de nodige tijd zal vergen.
En ik zal verschillende presentaties geven over het werk van de afgelopen 15 maanden.
Als ik de definitieve data daarvoor weet, zal ik u daarvan op de hoogte brengen. Mocht u zelf nog een presentatie willen regelen in uw kerk, vereniging oid, dan kom ik graag langs.
Op 8 augustus start de opleiding Scripture in Use in Engeland. Deze hoop ik te gaan volgen.
Deze cursus duurt 5 maanden.
Eén van de voorwaarden van Wycliffe om uitgezonden te kunnen worden, is dat ik nog 1100,00 euro aan vaste maandelijkse giften moet werven.
Deze brief is een begin van deze werving. Ik wil u namelijk vragen of u allereerst met mij mee wilt bidden, dat God wegen zal openen om financieel voldoende middelen bij elkaar te krijgen, zodat ik het zendingwerk op Papua NG voort kan zetten.

De geschatte kosten per maand zijn gebaseerd op:
Vliegticket 130,-
gezondheidsverzekering
met medische evacuatie. 120,-
pensioenverzekering 80,-
huisvoorziening in Papua 250,-
eten en levensonderhoud 300,-
Verlofsparen 50,-
Overige kosten 170,-
_____+
Totaal in Euro’s 1100,-
Daarnaast wil ik u vragen of u mij een kort mailtje wilt sturen als u mij (liefst maandelijks) wilt (blijven) sponsoren. Als u in dit mailtje ook het bedrag erbij vermeldt, dan kan ik een overzicht maken. Deze overhandig ik aan Wycliffe, zodat zij het besluit kunnen nemen dat er voldoende financiële basis is voor mijn levensonderhoud, zodat het mogelijk is om mij weer terug te laten gaan naar Papua Nieuw Guinea.

Ik hoop dat u mij wilt ondersteunen voor in eerste instantie de komende 4 jaar. En of u het bedrag erbij wilt vermelden, zodat ik een overzicht voor Wycliffe kan maken. Ook degene die mij financieel al ondersteunt en wil
blijven ondersteunen, wil ik vragen deze mail naar mij terug te sturen, voor een compleet overzicht.

Het mailadres waar u deze mail naar toe kunt sturen is:
thuisfrontmarjan@hotmail.com

Op deze manier kunnen we het met elkaar mogelijk maken dat ook de stammen op Papua Nieuw Guinea het evangelie kunnen horen en dat Gods Koninkrijk gebouwd wordt!

Mijn
Marjan Sikkema
Landauerlaan 18
9351 PP Leek
0594-851714
adres is:
LET OP WIJZIGING
Mijn rekeningnummer is
:1204.86.784
ten name van Wycliffe Comité Sikkema
(
E-mailadres: nankienan@hotmail.com:
Een hartelijke groet en tot spoedig ziens,
Marjan Sikkema
Kantooradres Wycliffe Nederland
Wycliffe Bijbelvertalers Nederland
Postbus 150, 3970 AD Driebergen,
Tel:0343-517444; info@wycliffe.nl
Giften zijn aftrekbaar van de belasting).

Leek, 5-5-2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten